Ürünler
Şeker Pancarı
LİDER
 • Kök verimi ve şeker verimi yüksek dengeli bir çeşittir. (NZ)
 • Teknolojik Kalitesi yüksektir ve silolamaya uygundur.
 • Rhizomania hastalığına dayanıklı cercospora hastalığına toleranslıdır.
 • Makineli hasata uygundur.

MOHİCAN
 • Kök verimi çok yüksek, şeker verimi ortadır.
 • Rhizomaina’ya yüksek seviyede dayanıklı, cercospora’ya ve küllemeye yüksek seviyede toleranslıdır.
 • Makineli hasada uygundur. Ekim ayı ortasından itibaren hasat edilebilir.
 • Teknolojik kalitesi ve silolama kalitesi yüksektir.
 • Kök tip (N) diploid şeker pancarı çeşididir.

RODEO
 • Kök verimi ve Şeker Varlığı yüksek dengeli bir çeşittir (NZ).
 • Teknolojik kalitesi yüksektir ve silolamaya uygundur.
 • Silolamaya dayanıklıdır.
 • Rhizomania’ya dayanıklı, Cercospora’ya yüksek seviyede toleranslıdır.
 • Külleme’ye toleranslıdır.
 • Makineli hasada uygundur. Ekim ayı ortasından itibaren hasat edilebilir.

LİZARD
 • Kök verimi çok yüksek ve Şeker Verimi yüksek, kök tipi bir çeşittir (N).
 • Rhizomania’ya dayanıklı. Cercospora’ya yüksek seviyede toleransladır.
 • Külleme’ye toleranslıdır.
 • Silolamaya dayanıklıdır.
 • Makineli hasada uygundur. Ekim ayo ortasından itibaren hasat elde edilebilir.

ELDORADO
 • Kök verimi ve şeker verimi yüksek, dengeli tip (NZ) diploid şeker pancarı çeşididir.
 • Rhizomaina’ya yüksek seviyede dayanıklı, cercospora’ya ve küllemeye toleranslıdır.
 • Makineli hasada uygundur. Eylül ayı ortasından itibaren hasat edilebilir.
 • Teknolojik kalitesi ve silolama kalitesi yüksektir.

BALOO
 • Kök verimi ve Şeker Verimi Yüksek, dengeli (NZ) bir çeşittir.
 • Rhizomania’ya dayanıklı, Nematod’a yüksek üzeyde toleranslıdır.
 • Kök gelişimi normaldir. Makineli hasadı daha kolay ve toprak firesi daha azdır.
 • Eylül ayı ortasından itibaren hasat edilebilir.
 • Teknolojik kalitesi ve silolama kalitesi yüksektir.

BİSON
 • Kök verimi ve şeker verimi yüksek dengeli tip, diploid şeker pancarı çeşididir.
 • Rhizomania'ya yüksek seviyede dayanıklı, Nematod'a toleranslıdır.
 • Fusarium ve Verticilium fungal hastalıklarına karşı toleranslıdır.
 • Makinalı hasada uygundur. Eylül ayı ortasından itibaren hasat edilebilir.
 • Teknolojik kalitesi ve silolama kalitesi yüksektir.

COYOTE
 • Kök verimi ve şeker verimi çok yüksek, kök tipi diploid şeker pancarı çeşididir.
 • Rhizomania'ya yüksek seviyede dayanıklı, Cercospora'ya toleranslıdır.
 • Makinalı hasada uygundur. Ekim ayı ortasından itibaren hasat olgunluğuna erişir.

ZANZİBAR
 • Kök verimi ve şeker verimi yüksek, dengeli tip (NZ) diploid şeker pancarı çeşididir.
 • Rhizomaina’ya yüksek seviyede dayanıklı, cercospora’ya ve küllemeye toleranslıdır.
 • Makineli hasada uygundur. Eylül ayı ortasından itibaren hasat edilebilir.
 • Teknolojik kalitesi ve silolama kalitesi yüksektir.

STİNE
 • Kök verimi ve şeker verimi yüksek, dengeli tip diploid şeker pancarı çeşididir.
 • Rhizomania'ya yüksek seviyede dayanıklı, Cercospora'ya toleranslıdır.
 • Makinalı hasada uygundur. Eylül ayı ortasından itibaren hasat edilebilir.