Ürünler
Buğday
Ahmet Ağa
 • 2002 yılında Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilmiştir.
 • Beyaz başaklı, kylçıklı, kırmızı ve sert daneli olup Bezostaja-1 kalitesinde veya daha iyi kalite verebilmektedir.
 • Boyu 90-100 cm'dir. Yatmaya ve kışa dayanıklı, kuraklığa hassastır.
 • Yaprak ve çiçek hastalıklarına orta dayanıklı, dane dökmez, hasat ve harmanı kolaydır.
 • Kök hastalıklarına orta dayanıklıdır.
Bezostaja
 • Başaklar orta uzun, kılçıksız, beyaz kavuzludur.
 • Bitki yüksekliği 95 - 100 cm dir.
 • Hektolitresi yüksek bin dane ağırlığı 40 - 44 gr dır.
 • Tane sert - kırmızı yapıdadır.
 • Kışlık bir çeşit olup sarı pasa dayanıklıdır.
 • Kardeşlemesi iyi, verim potansiyeli orta ve yüksektir. 500 - 650 kg/da.
 • Kök ve kök boğazı çürüklüğünden oldukça etkilenir.
 • Trakya, Orta Anadolu ve Kuzey bölgelere tavsiye edilen bir çeşittir.
 • Soğuğa dayanıklı, kurağa az dayanıklıdır.
 • Çok iyi kalitede ekmeklik değere sahiptir.
Çeşit 1252
 • Makarnalık buğday çeşididir.
 • Kılçıklı ve amber renklidir.
 • Bitki boyu kısa olan çeşidin yaprakları yeşil renkte ve dik bir yapıdadır.
 • Taneler uzun elips şeklinde ve kırmızıdır.
 • 1000 tane ağırlığı 38-42 gr'dır.
 • Camsı sert tane yapısına sahiptir.
 • Yarı taban, taban ve sulanan alanlarda verim potansiyeli oldukça yüksektir.
 • Yapay ve doğal koşullarda, sarı pasa orta hassas rastığa ve sürmeye toleranslıdır.
 • Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban taban ve geç ilkbahar donlarının görüldüğü kışı sert geçen soğuk alanlara tavsiye edilmektedir.