Ürünler
Arpa
AYDAN HANIM
  • Başakları uzun iki sıralı ve paralel kılçıklıdır.
  • Maltlık kalitesi yüksek bir çeşit olup bin tane ağırlığı 45 g civarındadır.

AVCI
  • 6 sıralı, kılçıklı, orta ve uzun başaklı,
  • beyaz homojen daneli,
  • geniş koyu yapraklı,
  • 95-105 cm bitki boyundadır.