Değerlerimiz
Şirketimizi eşsiz kılan inançlar dizisini ve şirketimizin karakterini tanımlayan kültürel özellikleri temsil eden değerlerimiz ise şöyledir.
Biz, çiftçi ve tarım odaklı, tohumculuğun önemini ve getirdiği sorumluluğun farkında olan güvenilir, yenilikçi ve özveriliyiz.

Gücümüzü paydaşlarımızın bize duyduğu güvenden, çalışanlarımız arasındaki paylaşım, dayanışma ve takım ruhumuzdan almaktayız.